Публічна оферта

Ця оферта містить основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через Інтернет-магазин levantindesign.com.
Вона складена відповідно до вимог Цивільного Кодексу України, Закону України "Про електронну комерцію", Закону України "Про захист прав споживачів".

1. Загальні положення
1.1 Справжня оферта, є офіційною пропозицією "https://levantindesign.com", Фізична особа-підприємець Львів Олександр, надалі за текстом – "Продавець", укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, надалі за текстом – "Договір", та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця "https://levantindesign.com/ (надалі – "Інтернет-сайт").
1.2 Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття і визначення
2.1 У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:
* "товар" – моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
* "Інтернет-магазин" – відповідно до Закону України "Про електронну комерцію", засіб для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину.
* "Продавець" – компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
* "Покупець" – фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* "Замовлення" – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення та проведенні оплати.

3. Предмет Договору
3.1 Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення замовлення
4.1 Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину, що є в наявності або під замовлення.
4.2 Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.
4.3 За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

5. Порядок оплати замовлення
5.1 Оплата здійснюється одним із способів наданих Продавцем.
5.2 При не надходженні грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.
5.3 Вартість товару не включає комісію банків і платіжних систем. Комісію клієнт оплачує сам і за свій рахунок. Дізнатися комісію можна під час оплати покупки.
5.4 Ціни можуть змінюватися і відповідатимуть тим, що вказані на нашому сайті час від часу. Перевірте остаточну ціну продажу перед тим, як надсилати відповідну форму замовлення.
5.5 Оплата товару підтверджує, що клієнт згоден з умовами оферти.

6. Умови доставки замовлення
6.1 Умови доставки описані на сайті в розділі "Оплата і доставка".
6.2 Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній. Товари розвозить обрана покупцем, транспортна компанія, за своїми тарифами. Вона відповідає за термін доставки та відсутність пошкоджень товару під час доставки. Оплачує доставку покупець.
6.3 Продавець і покупець не підписують акти і накладні. Оплата підтверджує якість та обсяг товарів і послуг. Якщо замовник протягом п'яти робочих днів не виставив письмову претензію щодо обсягу, своєчасності та якості товарів і послуг, тоді зазначені в замовленні позиції вважаються якісними та отриманими вчасно, а їхній результат – прийнятим.

7. Права та обов'язки сторін:
7.1 Продавець має право:
- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.2 Покупець зобов'язаний: своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
7.3 Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

8. Відповідальність сторін
8.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором і чинним законодавством України.
8.2 Продавець не несе відповідальності за:
- за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
- за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;
- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробці замовлення і доставці товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;
8.3 У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
8.4 Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови
9.1 Інтернет-магазин має право в односторонньому порядку змінити оферту та договір. Зміни набувають чинності через 5 днів з моменту публікації на сайті https://levantindesign.com
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3 Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ "Про захист персональних даних".
9.4 Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).
9.5 Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію".
9.6 Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.7 Покупець дозволяє продавцю обробляти свої персональні дані для виконання замовлення. Продавець має право передавати персональні дані службі доставки або транспортній компанії. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків.

10. Порядок повернення товару належної якості
10.1 Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України, за рахунок Покупця.
10.2 Інтернет-магазин повертає Покупцеві сплачену грошову суму тільки щодо товарів, наявних на складі, в цьому випадку ви отримаєте повне відшкодування ціни, за вирахуванням витрат на доставку та комісійних.
10.3 Право на повернення або обмін товару, викладене в цьому розділі, не поширюється на товари виготовлені на замовлення, виготовлені за вашими специфікаціями або чітко персоналізовані; або товари, які після доставки стали нерозривно пов'язані з іншими товарами; встановлені товари.

11. Строк дії договору
11.1 Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
11.2 До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів.
11.3 Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

12. Адреса та реквізити
Фізична особа-підприємець Львов Олександр, ЄДРПОУ: 3472714033.
61183, Харківська обл., місто Харків, вул. ДРУЖБИ НАРОДІВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 259, кв. 79.Ваша корзина пуста.Додайте сподобалися товари в кошик, і вони чекатимуть на Вас тут.